Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây thể hiện đúng một trong những biệ

Phát biểu nào sau đây thể hiện đúng một trong những biệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây thể hiện đúng một trong những biện pháp để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Giải chi tiết:

Biện pháp để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi là làm ruộng bậc thang, đào hố vảy cá và trồng cây theo băng.

Chọn C

Ý kiến của bạn