Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây về bệnh, tật di truyền làđúng?

Phát biểu nào sau đây về bệnh, tật di truyền làđúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây về bệnh, tật di truyền làđúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án A sai vì bệnh tật di truyền được định nghĩa là những biến đổi trong bộ máy di truyền, có những trường hợp bệnh di truyền hoàn toàn không được di truyền qua các thế hệ (phần lớn bệnh ung thư, Đao...)

- Phương án C sai vì phần lớn các loại bệnh, tật di truyền có nguyên nhân là bẩm sinh khiếm khuyết trong bộ máy di truyền ( trừ ung thư).

- Phương án D sai vì phần lớn các bệnh, tật di truyền là không có khả năng chữa trị mà chỉ có thể phát hiện sớm và phòng ngừa.

- Phương án B đúng vì một số bệnh di truyền chỉ biểu hiện ở giai đoạn muộn như bệnh Huntington, mặc dù nguyên nhân gây bệnh là bẩm sinh.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn