Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt

Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm (f = - OCV).

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn