Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.

- Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

- Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn