Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxi tạo oxit bazo với hầu hết các kim loại

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn