Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kính hiển vi có cấu tạo gồm: Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn