Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát minh nào dưới đây không thuộc phát minh về mặt kĩ

Phát minh nào dưới đây không thuộc phát minh về mặt kĩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát minh nào dưới đây không thuộc phát minh về mặt kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 35.

Giải chi tiết:

- Các đáp án A, B, D là phát minh về mặt kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến.

- Đáp án C không phải là phát minh về mặt kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến.

Chọn: C

Ý kiến của bạn