Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Phát triển bền vững nghĩa là

 Phát triển bền vững nghĩa là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phát triển bền vững nghĩa là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phát triển bền vững nghĩa là thoả mãn nhu cầu hiện tại nhưng không ảnh đến sự thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn