Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sa

Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, Na, NaHCO3, CH3CH2OH, HNO3 ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

NaOH ; Br2 ; (CH3CO)2O ; Na ; HNO3

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn