Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các g

Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trang sẽ có:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét phép lai : AaBbDd x aaBBDd

Số kiểu gen được tạo ra là : 2 x 2 x 3 = 12 kiểu gen

Số kiêu hình được tạo ra là : 2 x 1 x 2 = 4 kiểu hình

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn