Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen

Phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen {{AB} over {ab}}{X^D}{X^d} times {{AB} over {ab}}{X^D}Y cho F1 có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm 4,375%. Biết một gen qui định một tính trạng, trội, lặn hoàn toàn. Tần số hoán vị gen là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có : kiểu hình mang các tính trạng lặn có kiểu gen 

Mà ở ruồi giấm đực không có hoán vị gen => tần số hoán vị gen ở con cái là 30%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn