Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phép lai nào dưới đây không cho tỷ lệ kiểu hình ở F1</s

Phép lai nào dưới đây không cho tỷ lệ kiểu hình ở F1</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phép lai nào dưới đây không cho tỷ lệ kiểu hình ở F1 là 1: 2: 1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để đời con có kiểu hình 1 :2:1 trong phép lai có 2 gen nằm trên cùng NST

ð Một bên dị hợp  chéo hai kiểu gen

ð Bên còn lại dị hợp chéo hoặc dị hợp đều hai cặp gen ( liên kết hoặc hoán vị gen với tần số bất kì  )

ð Vậy trường hợp D không thỏa mãn

ð Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn