Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phép lai P hai cây hoa trắng thuần chủng giao phấn với

Phép lai P hai cây hoa trắng thuần chủng giao phấn với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phép lai P: hai cây hoa trắng thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 108 cây hoa đỏ và 84 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, số phép lai thuận giữa các cây hoa trắng F2, thu được F3 có kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ 25% là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định quy luật di truyền, quy ước gen.

Bước 2: Xác định kiểu gen của cây hoa trắng và tìm yêu cầu của đề bài.

Giải chi tiết:

F1 tự thụ → 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng → tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung.

Quy ước: A-B-: hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng.

F2 có 16 tổ hợp → F1 dị hợp 2 cặp gen: AaBb × AaBb → Hoa trắng F2: 1AAbb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb, aabb.

Lai các cây hoa trắng với nhau, để đời con có kiểu hình hoa đỏ chiếm 25% → ta có phép lai: Aabb × aaBb → A-B- =0,25.

Ý kiến của bạn