Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Pho tượng Quan Âm Bồ Tát được làm bằng vật liệu như thế

Pho tượng Quan Âm Bồ Tát được làm bằng vật liệu như thế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Pho tượng Quan Âm Bồ Tát được làm bằng vật liệu như thế nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

Giải chi tiết:

Bằng ngọc thạch rất trắng, rất trong và mịn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn