Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có gì mới so

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có gì mới so

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có gì mới so với phong trào cách mạng 1930 -1931?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào hoản cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 (SGK Lịch sử 12, trang 99 – 100) và phong trào 1930 – 1931 (SGK Lịch sử 12, trang 91 – 92) để so sánh.

Giải chi tiết:

- Nội dung các phương án B, C, D là điểm giống nhau giữa hai phong trào.

- Nội dung phương án A là điểm khác nhau giữa hai phong trào. Trong đó, phong trào 1930 – 1931 đấu tranh công khai còn phong trào 1926 – 1939 thì kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp.

Chọn A

Ý kiến của bạn