Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương án nào bao gồm các quần thể:

Phương án nào bao gồm các quần thể:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương án nào bao gồm các quần thể:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương án bao gồm các quần thể là D

A,B sai ở cá rô phi đơn tính : không có khả năng sinh sản

C sai ở các cây ven hồ : không cùng 1 loài

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn