Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh

Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Saccarozo tan trong nước ngay ở nhiệt độ thường

Tinh bột tan trong nước nóng tạo dạng hồ và tinh bột thử với dung dịch Iod thì có màu xanh tím

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn