Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương châm “thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng thể hi

Phương châm “thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng thể hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” thể hiện ở chiến dịch nào của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức.

Giải chi tiết:

Phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” thể hiện ở chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975) của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Chọn B.

Ý kiến của bạn