Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông n

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giải chi tiết:

Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta đẩy mạnh công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp. (tăng giá trị sản phẩm)

Chọn C

Ý kiến của bạn