Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương hướng quan trọng nhất nhằm giải quyết vấn đề việ

Phương hướng quan trọng nhất nhằm giải quyết vấn đề việ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương hướng quan trọng nhất nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 17 – Lao động và việc làm

Giải chi tiết:

Phương hướng quan trọng nhất nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay là kiểm soát tốc độ gia tăng dân số, phân bố lại dân cư, đẩy mạnh công nghiệp hóa.

- Kiểm soát tốc độ tăng dân số: nhằm hạn chế tình trạng dừ thừa lao động quá nhiều trong điều kiện kinh tế chưa thực sự phát triển

- Phân bố lại dân cư: giúp cho việc phân bổ và sử dụng lao động có hiệu quả hơn, khai thác tốt lợi thế về tài nguyên ở các vùng, vùng đông dân sẽ được di tản bớt về các vùng thưa dân và tài nguyên giàu có…

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa: để tạo nhiều việc làm cho người lao động, giải quyết tình trạng thiếu việc làm.

Chọn D

Ý kiến của bạn