Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương pháp chủ yếu để chế biến hóa học dầu mỏ là Nhiệt

Phương pháp chủ yếu để chế biến hóa học dầu mỏ là Nhiệt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp chủ yếu để chế biến hóa học dầu mỏ là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để làm tăng giá trị sử dụng của dầu mỏ, người ta tiến hành chế biến hóa học các phân đoạn dầu mỏ. Để thu được nhiều xăng có chất lượng cao và nhiều nguyên liệu cho tổng hợp hóa học, người ta áp dụng các phương pháp crăckinhrifominh.

Đáp án D

Ý kiến của bạn