Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương pháp nào sau đây được dùng để tạo ra giống cây khác l

Phương pháp nào sau đây được dùng để tạo ra giống cây khác l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp nào sau đây được dùng để tạo ra giống cây khác loài ?

(1) lai tế bào xôma 

(2) lai khác dòng, khác thứ 

(3) lai xa kèm đa bội hóa 

(4) nuôi cấy tế bào.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Nuôi cấy tế bào , lai khác dòng và khác thứ là hình thức tạo ra các giống mới trong một loaì

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn