Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương pháp nào sau đây không tạo được sinh vật biến đổi gen

Phương pháp nào sau đây không tạo được sinh vật biến đổi gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp nào sau đây không tạo được sinh vật biến đổi gen?

Lấy nhân của loài này và tế bào chất của loài khác cho dung hợp.
Đưa thêm 1 gen của loài khác vào hệ gen.
Lấy hợp tử đã thụ tinh và cắt thành nhiều hợp tử rồi cấy vào tử cung cho các động vật cùng loài.
Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính.
Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phương pháp tạo sinh vật biến đổi gen là : 2,4,6

Các phương pháp còn lại không tạo ra  sinh vậy biến đỏi gen là 1,3,5

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn