Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương pháp nào sau đây tạo ra được các giống mới thuần chủn

Phương pháp nào sau đây tạo ra được các giống mới thuần chủn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp nào sau đây tạo ra được các giống mới thuần chủng về tất cả các cặp gen và có bộ NST song nhị bội?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương pháp tạo được giống mới thuần chủng về tất cả các cặp gen và có bộ NST song nhị bội là lai xa kết hợp đa bội hóa

Lai xa  hai loài  khác nhau => cơ thể  mang bộ NST đơn bội của hai loài => Lưỡng bội  hóa => bộ NST thuần chủng của hai laofi khác nhau .

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn