Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm

Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật được sử dụng nhằm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật sử dụng mô sinh dưỡng và dựa trên cơ sở quá trình nguyên phân nên các cây con tạo ra hoàn toàn có kiểu gen và mức phản ứng như nhau. Phương án phù hợp là D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn