Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương pháp nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào dựa trên cơ sở tế

Phương pháp nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào dựa trên cơ sở tế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào dựa trên cơ sở tế bào học là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp nuôi cấy mô và nuôi cấy tế bào dựa trên sự nhân đôi và phân li đồng đều của các NST trong nguyên phân 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn