Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Phương pháp phát hiện đột biến cấu trúc NST rõ nhất là :  

 Phương pháp phát hiện đột biến cấu trúc NST rõ nhất là :  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Phương pháp phát hiện đột biến cấu trúc NST rõ nhất là :

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp phát hiện đột biến cấu trúc NST rõ nhất là : nhuộm băng NST

Nhuộm băng NST là kĩ thuật  sử dụng các loại thuốc nhuộm khác nhau (tùy thuộc vào kĩ thuật cụ thể) để nhuộm NST, giúp chúng ta cho có thể quan sát dễ dàng NST trên kính hiển vi điện tử nhằm giúp đánh giá các bất thường của NST về số lượng và cấu trúc

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn