Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương pháp tạo thể đa bội phù hợp nhất với loại đối tượng ?

Phương pháp tạo thể đa bội phù hợp nhất với loại đối tượng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp tạo thể đa bội phù hợp nhất với loại đối tượng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp tạo thể đa bội phù hợp nhất với loại đối tượng

-          Là thực vật. Do không thể tạo thể đa bội trên động vật được

-          Thu hoạch cơ quan sinh dưỡng (thân, lá,... ) do đột biến đa bội khiến cho các cơ quan sinh dưỡng phát triển to hơn bình thường. Mặt khác cây đột biến đa bột thường không có hạt hoặc ít hạt do rối loạn trong quá trình tạo giao tử

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn