Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2</su

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn