Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình chyển động của chuyển động thẳng đều có dạ

Phương trình chyển động của chuyển động thẳng đều có dạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình chyển động của chuyển động thẳng đều có dạng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.


+ Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều: (s = vt)


+Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều: (x = {x_0} + vt)

Giải chi tiết:

Phương trình chyển động của chuyển động thẳng đều có dạng (x = {x_0} + vt)

Chọn D.

Ý kiến của bạn