Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là

Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là u=4cos(100pi t-frac{pi x}{10}), trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 Ta có : 

Vận tốc của sóng: 

 Đáp án đúng là B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn