Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình của một vật dao động điều hòa có dạng x = 6cos(

Phương trình của một vật dao động điều hòa có dạng x = 6cos(

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình của một vật dao động điều hòa có dạng x = 6cos(πt – π) (cm.s). Xác định li độ và vận tốc của vật khi pha dao động bằng 300


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

x = 6cos(πt – π) (cm)

ωt +  φ = 300

x = 6 cos300 = 3√3 (cm)

v = -6 πsin(300) = -3π (cm/s)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn