Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

plan plane lake state Giải chi tiếtA plan plænB plane

plan plane lake state Giải chi tiếtA plan plænB plane

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “a”

Giải chi tiết:

A. plan /plæn/

B. plane /pleɪn/

C. lake /leɪk/

D. state /steɪt/

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/.

Chọn A.

Ý kiến của bạn