Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng tr

Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn