Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Polime X là chất rắn trong suốt có khả năng cho ánh sáng tru

Polime X là chất rắn trong suốt có khả năng cho ánh sáng tru

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Polime X là chất rắn trong suốt có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. X có tên là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Poli(metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn