Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Poor air and water quality A insufficient water availab

Poor air and water quality A insufficient water availab

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Poor air and water quality (A), insufficient water available (B), and high energy consumption are (C) exacerbated by demands (D) of urban environments.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn