Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Proximity to the court house makes an office building m

Proximity to the court house makes an office building m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Proximity to the court house makes an office building more valuable.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

proximity to: gần với cái gì

A. Usefulness for (n): sự hữu dụng, hữu ích

B. Similarity to (n): sự giống nhau với

C. Nearness to (n): gần với

D. Interest in (n): sự quan tâm, chú ý

=> Proximity to = Nearness to

Tạm dịch: Việc có vị trí gần với tòa án khiến tòa nhà văn phòng giá trị hơn.

Chọn C.

Ý kiến của bạn