Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Public suggest that the factories ……… with waste treatm

Public suggest that the factories ……… with waste treatm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Public suggest that the factories ……….. with waste treatment system. 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn