Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qua bài đọc em học được gì từ hai ông Giả

Qua bài đọc em học được gì từ hai ông Giả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Qua bài đọc, em học được gì từ hai ông ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và phân tích.

Giải chi tiết:

Qua bài đọc, em học được từ hai ông lòng dũng cảm, dám nói lên sự thật.

Ý kiến của bạn