Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qua bảng số liệuSẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙN

Qua bảng số liệuSẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Qua bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙNG Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA THẾ GIỚI

Lượng dầu thô khai thác và lượng dầu thô tiêu dùng có sự chênh lệch lớn ở khu vực là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Phân tích bảng số liệu.

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng có sự chênh lệch lớn ở :

+ Tây Nam Á : Khai thác rất nhiều nhưng tiêu thụ ít.

+ Bắc Mĩ : Khai thác ít nhưng tiêu thụ rất nhiều.

Chọn B.

Ý kiến của bạn