Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qua học văn bản “Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh em h

Qua học văn bản “Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh em h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Qua học văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh, em hãy lí giải vì sao tác giả viết: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có;...” (trình bày thành một đoạn văn khoảng 150 chữ).                           


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Học sinh có thể có nhiều cách viết khác nhau nhưng về cơ bản đảm bảo các ý sau:

* Mở đoạn: Dẫn dắt và nêu ra vấn đề cần giải thích: công dụng của văn chương.

* Phát triển đoạn:

- “Văn chương” trong câu văn được hiểu là những tác phẩm văn học.

- “gây cho ta những tình cảm ta không có”: đem tới cho ta những tình cảm mới mẻ ta chưa từng trải qua.

- “luyện những tình cảm ta sẵn có;...”: làm sâu đậm thêm những tình cảm ta đã có.

* Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề: công dụng to lớn của văn chương là làm giàu, làm đẹp cho tình cảm của con người.

Ý kiến của bạn