Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗ

Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có bao nhiêu nhóm hiđroxyl ? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xenlulozo có thể được viết dưới dạng : C6H7O2(OH)3

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn