Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình dịch mã dừng lại khi ribôxôm tiếp xúc với

Quá trình dịch mã dừng lại khi ribôxôm tiếp xúc với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình dịch mã dừng lại


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quá trình dịch mã dừng lại khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba kết thúc trên mARN.

Chọn A

Ý kiến của bạn