Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn nào.

Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn nào.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn nào.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quá trình dịch mã gồm 2 giai đoạn :

-          Hoạt hóa acid amin

-          Tổng hợp chuỗi polipeptit

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn