Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Quá trình hình thành các quần thể thích nghi xảy ra nhanh ha

Quá trình hình thành các quần thể thích nghi xảy ra nhanh ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình hình thành các quần thể thích nghi xảy ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào yếu tố nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quá trình hình thành quần thể thích nghi xảy ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào :

Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài, tốc độ sinh sản của loài, áp lực chọn lọc tự nhiên

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn