Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Quá trình hình thành loài lúa mì (T.aestivum) được c

Quá trình hình thành loài lúa mì (T.aestivum) được c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình hình thành loài lúa mì (T.aestivum) được các nhà khoa học mô tả như sau: Loài lúa mì (T. monococcum) lai với loài cỏ dại (T. speltoides) đã tạo ra con lai. Con lai này được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa). Loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa) lai với loài cỏ dại (T. tauschii) đã tạo ra con lai. Con lai này lại được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì (T. aestivum). Loài lúa mì (T. aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

T. monococcum (2nA)               x             T. Speltoides(2nB)

Con lai : nA+nB

Gấp đôi bộ NST → 2nA + 2n (A. Squarrosa)

A. squarrosa (2nA + 2nB)             x  T. tauschii (2nC)

Con lai : nA + nB + nC .

Gâp đôi bộ NST → 2nA + 2nB + 2nC . (T.aestivum)

Con lai này mang 3 bộ NST lưỡng bội của 3 loài

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn