Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung

Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là đường phân xảy ra trong tế bào chất.

Chọn C

Ý kiến của bạn