Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không

Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sự quang hợp của cây xanh tạo thêm ra oxi => Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn