Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu thứ c

Quá trình nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu thứ c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nguyên liệu cho tiến hóa:

+ Sơ cấp: biến dị di truyền

+ Thứ cấp: Biến dị tổ hợp

Giải chi tiết:

Quá trình giao phối tạo ra biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá.

Đáp án đúng là D.

Ý kiến của bạn