Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc 

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

Chọn D

Ý kiến của bạn